SMMM Mesleki Sorumluluk Poliçemizin Teminatları Nelerdir?
25 Temmuz 2020

I -ANA TEMİNATLAR

Mesleki Sorumluluk Teminatı

Meslek mensubunun mesleğini icraederken mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden,geçmiş 5 yıl içerisinde yapılan unutma ve/veya hatalarının, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda, mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları, muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.

  • İdari Para Cezaları
  • Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezaları
  • Vergi Ziyaı Cezası
  • Gecikme Zammı
  • Gecikme Faizi
  • Pişmanlık Zammı

Savunma Masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

II -EK TEMİNATLAR

Uzatılan Bildirim Süresi

Sigortacı’nın bu poliçeyi fesih etmesi veya yenilememesi durumunda bu ekteminat çalışır. Meslek mensubuna bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır. Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.

Yargı Benzeri Masraflar

Bu teminat ile birlikte SMMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, soruşturma yetkisine sahip yada bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu yada meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin, SMMM tarafından yada SMMM adına araştırılması, savunması, dava açılması yada temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar maksimum 100.000TL alt limitle teminata dahil edilmiştir.

Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıya mesleki görevini ifaederken 3.şahıslar tarafından gelebilecek manevi tazminat talepleri sorumluluk limiti ile teminat altındadır.

5 yıl geriye yürürlük teminatı

Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde ilk kez gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle teminat dışıdır.

İşyeri Teminatı Seçilmesi Durumunda,


Bilgi Hattı

Sigortalının Talep Ettiği Her Türlü İş Kolu İle İlgili Adres, Telefon vb. Bilgi

 

Dahili Su Tesisatı

Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Dahili Elektrik Tesisatı

Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Çilingir

İşyerine Girememe -Çıkamama (Yol-İşçilik)

Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa

Cam İşleri

Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Faturaların Ödenmesi

Sigortalının Kaza-Hastalık Durumunda, Organizasyon

İşyerinin Korunması ve Gözetimi

Yangın, Dâhili Su Basması Durumu, Max 48 Saat

İkmetgaha Öngörülemeyen Dönüş Organizasyonu

Yakının Hastalığı / Vefatı Veya İşyerinde Hırsızlık, Yangın, Su Basması Durumunda; Ulaşım

Acil Mesajların İletilmesi

Bilgi

Profesyonel İşyeri Destek Hizmetleri

Teknik Bilgiye Sahip Profesyonel Ekibin Yönlendirilmesi Organizasyonu

Klima veya Kombi Bakımı

Yılda 1 Kez