Peki Nedir Bu Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi Teminatları?
18 Nisan 2023

Peki Nedir Bu Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi Teminatları?

 

“Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile mesleki faaliyetlerinizi icra ederken oluşabilecek hatalı eylemleriniz sonucunda, 3. Şahıslar tarafından talep edilebilecek tazminatları, uygun primler ile teminat altına alıyor. Üstelik yalnızca birkaç soru ile!

 

Günümüzün değişen şartlarında, rekabet ve sorumluluk bilincinin gelişmesiyle beraber, Mesleki Sorumluluk sigortaları, çeşitli meslek grupları için mesleki faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Dünyada, gün geçtikçe yaygınlaşan Mesleki Sorumluluk sigortası, bazı Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde ve Batı Avrupa ülkelerinde avukatların davalara girebilmeleri için zorunlu hale dahi getirilmiştir. Avukatlar için mesleki sorumluluk sigortası, bu sigortaya sahip avukatlara görevlerini güven içinde yerine getirme olanağını vermesinin yanı sıra müvekkiller tarafından da tercih edilmelerini sağlayacak bir prestij sembolü haline gelmiştir.

 

GERİYE YÜRÜRLÜK

 

Mesleki faaliyetlerinizi ifa ederken, bilginiz dahilinde olmamak kaydı ile seçeceğiniz yıllık toplam sorumluluk limitine göre poliçe yapılmadan 2 (iki) ile 5 (beş) yıl öncesinde veya poliçe döneminde yapılmış olan hatalı veya kusurlu eylemler nedeniyle, poliçe süresi içinde size karşı 3. şahıslar tarafından gelebilecek tazminat talepleri teminat altındadır.

 

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLAR

 

Mesleki Sorumluluk Teminatı ile seçeceğiniz yıllık toplam sorumluluk limitine göre, poliçe başlangıç tarihinden önceki 2 ile 5 yıl içinde yaptığınız ancak henüz fark etmediğiniz hatalardan dolayı poliçe döneminde oluşabilecek zararlardan korkmanıza gerek yok. Bu teminat ile, mesleği icra ederken yaptığınız hata, ihlal, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, ihmal sonucu görev aksatma, mesleki hizmeti yerine getirememe veya gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı müvekkillerinizin talep edecekleri tazminatlar için; manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere, koruma altındasınız.

 

Tevkil Teminatı, Sigortalı’nın ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı “Sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat altındadır.

 

Tevkil teminatının mesleki sorumluluk poliçesinde bulunması, avukatların işlerini güvenle başka bir avukata tevdi etmelerini sağlar. Bu sayede avukatlar, çalıştıkları kişilerin potansiyel kayıpları nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri de poliçe kapsamında teminat altına alabilirler.

 

Avukatlar mesleki sorumluluk poliçesi alırken tevkil teminatı dikkate alınması gereken önemli bir teminattır. Bu teminat sayesinde avukatlar, işlerini başka bir avukata güvenle devretme imkanına sahip olurken, olası hataların yaratacağı finansal kayıplardan da korunmuş olurlar.

 

Arabuluculuk, faaliyetleri ve hizmetleri ile bağlantılı, bunlarla ilişkili Mesleki Hizmetlerden kaynaklanan talepler, genel  ve özel şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Savunma Masrafları Teminatı, poliçenin teminatı ve eklerine göre kapsam dahilinde olan bir mesleki sorumluluk hasar talebinin savunması için söz konusu olan avukatlık ücretleri ve yargılama masraflarını karşılar.

 

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı, Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan makul ücret, harcama ve masrafları içermektedir.

 

İletişim Masrafları Teminatı, sözleşme dönemi içinde Sigortalı tarafından, poliçede teminat altına alınmış bir talep nedeniyle Sigortalı’nın itibarına gelen zararı hafifletmek amacı ile yapılan iletişim masraflarını karşılamaktadır.

 

Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı

Emeklilik/Mesleği Bırakma halinde 1 yıl (12 ay) İleri Yürürlük (Uzatılan Bildirim Suresi)

Kayıp Dokümanlar Teminatı

İşyeri Asistans Teminatı

Avukat Mesleki Sorumluluk sigortasının öne çıkan diğer avantajları arasında yer almaktadır.

 

Siz de mesleki sorumluluk sigortası ihtiyaçlarınız için Sorumluluk.net'e başvurabilir, hızlı ve uygun fiyatlı bir şekilde sigorta sahibi olabilirsiniz.