Yeminli  Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Poliçesi, meslek mensubunun mesleğini icra ederken mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden yapılan unutma ve/veya hatalarının, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda, mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları, muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır. Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Poliçesi ürünü Gulf Sigorta AŞ tarafından sağlanmaktadır.